namnet är inte taget från luften -

Vi får människor och affärer att växa.

 
service 4.png

Företagsanpassade utvecklingsprogram för ökad affärsnytta.

To Grow utvecklar affärer genom att öka kompetensen inom ledarskap, sälj och service hos människorna i företaget. Vi utgår från beprövade modeller och vår långa erfarenhet om hur människor fungerar tillsammans på arbetsplatser. Vi skapar tillsammans ett skräddarsytt utvecklingsprogram med utbildning anpassad efter individerna och företagets unika förutsättningar. Vi vet av erfarenhet att det är den mest effektiva metoden för att både individen och verksamheten ska växa.

Prata med oss

 
 

Vårt uppdrag

To Grow förstår att varje verksamhet och individ är unik. Det finns ingen standardmall för att lösa just ert företags utmaningar. Vårt arbetssätt bygger därför på en personlig kontakt för att identifiera det unika behovet. Anpassade utbildningar, samtal och övningar ger individen redskap som leder till personlig utveckling. Ett uppdrag kan handlar om allt från att coacha en enskild ledare i sin vardag genom mentorskap till att utbilda och träna hela organisationer.

 

10

Spetskompetenser

Säkerställer att vi skräddarsyr våra program.

 

35

år i branschen

Har gett oss den erfarenhet som krävs för att bygga våra program åt er.

 
 

500+

företag som växt med oss

Vi jobbar med den lilla till den stora organisationen. Privat och offentlig sektor. Vi jobbar med svenska och internationella företag.

 
 

DMG Mori Sweden AB 

"Utbildningarna med To Grow ger oss verktyg att utvecklas både på kort och lång sikt."

- Patrick Almquist, Sales Manager.

 

Kom igång med ToGrow

To Grow utvecklar ledare och medarbetare inom ledarskap, försäljning och kundservice. Vi hjälper dig som uppdragsgivare att ta fram affärsmässiga målbilder och att hitta verktygen för att realisera dem. Det gör vi med utbildning, men också genom övningar och coachning.

 

Vi ser dina unika behov

Vi lyssnar, vi hittar era unika utmaningar, vi kommer med förslag på lösningar för fortsatt samtal.

Ni jobbar med våra specialister

Före, under och efter programmet för att säkerställa kontinuitet och kvalitet.

Tillsammans når vi längre

Vi för en ständig dialog för att vara flexibla och göra rätt prioriteringar, och vi ber er lyssna i er organisation. Vi ser oss som en samarbetspartner, mer än en leverantör.