Vi får människor och affärer att växa.

Företagsanpassade utvecklingsprogram för ökad affärsnytta

To Grow utvecklar affärer genom att öka kompetensen inom ledarskap, sälj och service hos människorna i företaget. Vi utgår från beprövade modeller och vår långa erfarenhet om hur människor fungerar tillsammans på arbetsplatser. Vi skapar tillsammans ett skräddarsytt utvecklingsprogram med utbildning anpassad efter individerna och företagets unika förutsättningar. Vi vet av erfarenhet att det är den mest effektiva metoden för att både individen och verksamheten ska växa.

To Grow förstår att varje verksamhet och individ är unik. Det finns ingen standardmall för att lösa just ert företags utmaningar. Vårt arbetssätt bygger därför på en personlig kontakt för att identifiera det unika behovet. Anpassade utbildningar, samtal och övningar ger individen redskap som leder till personlig utveckling. Ett uppdrag kan handlar om allt från att coacha en enskild ledare i sin vardag genom mentorskap till att utbilda och träna hela organisationer.

Läs mer om oss

Ledarskapsutbildningar

Att arbeta som ledare är stimulerande men med många utmaningar. Vi hjälper chefer och ledare att hantera det strategiska och dagliga ledarskapet med hjälp av rätt verktyg. Utmaningarna är de samma för både det lilla lokala företaget som den stora internationella koncernen och vi hjälper alla företag oavsett storlek.

Läs mer om ledarskapsutbildning

Retailutbildningar

To Grow har en unik erfarenhet av retailbranschen och många års samarbete med svensk handel. Vi har genom åren hjälpt fler än 100 fackhandelskedjor. Våra retailutbildningar skräddarsys med inslag av ledarskap, sälj och service, beroende på hur ditt behov ser ut.

Läs mer om retailutbildning

Säljutbildningar

Vi hjälper uppdragsgivare att utveckla det viktiga säljarbetet, både inom business-to-consumer och business-to-business. Vi identifierar hur säljarna arbetar idag och kommer gemensamt fram till vad som krävs för att verksamheten ska utvecklas. Vi arbetar fram vilka verktyg som är rätt för att klara tillväxmålen. Genom Personprofilanalyser identifierar vi varje individs unika försutsättningar och anpassar säljutvecklingen i programmet. Direkt efter genomförd utbildning kan de nya verktygen omsättas i praktiken.

Läs mer om säljutbildning

Serviceutbildningar

God service är ofta helt avgörande för kundens lojalitet. Vi kan genom att utveckla servicefunktionen i verksamheten öka konkurrenskraften. Anpassade program i allt från att upprätta en övergripande servicepolicy till att stärka individerna i hur de ska agera i olika situationer i mötet med kunden.

Läs mer om serviceutbildning

"-Utbildningarna med To Grow ger oss verktyg att utvecklas både på kort och lång sikt."

Patrick Almquist - Sales Manager DMG Mori Sweden AB

Läs mer referenser